psychometria

|
Odcinek 10. O porównywaniu modeli regresji, czyli klika słów na temat zmiany R2

Grecka litera Δ (delta) stosowana jest często do oznaczania przyrostu jakiejś wartości, czyli różnicy między wartością końcową a początkową. Nie inaczej jest w przypadku R2, gdzie ΔR2 oznacza po prostu wzrost poziomu wyjaśnianej zmienności z jednego modelu na drugi, np. po dodaniu dodatkowej zmiennej wyjaśniającej (różnice taką, czyli ΔR2, jest sens liczyć jedynie dla tzw. modeli zagnieżdżonych, czyli w sytuacji, gdy mniejszy model zawiera się w większym).