Kwestionariusz do Pomiaru Depresji (KPD) – nowe narzędzie w ofercie Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

Zespół Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego przekaże Państwu najciekawsze nowiny dotyczące tworzonych, adaptowanych do warunków polskich i ponownie normalizowanych narzędzi diagnostycznych. W każdym kolejnym numerze Biuletynu będziemy opisywać nową lub odświeżoną metodę dostępną na rynku polskim i zapowiemy ukazanie się kolejnej. Postaramy się wskazać, w jaki sposób nowa metoda może pomóc w pracy diagnostom, jakie są jej zalety praktyczne, w czym różni się od tych już dostępnych. W przypadku metod znanych i lubianych będziemy przedstawiać ciekawe wyniki badań nad trafnością, wskazujące na możliwe nowe zastosowania.

dr Emilia Wrocławska-Warchala
Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

W lutym obchodzony był Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. Ta ciężka, niebezpieczna choroba jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych. Jednocześnie rozpowszechnienie tego schorzenia w populacji ogólnej jest wciąż niedoszacowane. Właściwe, wczesne rozpoznanie daje szansę na szybsze zastosowanie odpowiednich oddziaływań terapeutycznych i na pomoc cierpiącym osobom w powrocie do zdrowia.

W Polsce brakowało dotychczas w pełni wystandaryzowanego i znormalizowanego narzędzia służącego do diagnozy zaburzeń nastroju. Kwestionariusz do Pomiaru Depresji (KPD), autorstwa Emilii Łojek, Agnieszki Wójcik i Joanny Stańczak, wydany w Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pod koniec 2015 roku, został stworzony z myślą o wyposażeniu psychologów w metodę mającą nie tylko charakter przesiewowy, ale umożliwiającą także charakterystykę stanu zaburzonych/zachowanych funkcji psychicznych. Ponadto KPD pozwala na ocenę poziomu zasobów ochronnych jednostki, poprzez pomiar jej zdolności samoregulacyjnych.

KPD składa się z czterech skal odnoszących się do oceny zaburzeń funkcjonowania w obszarach istotnych z punktu widzenia diagnozy depresji oraz jednej skali mierzącej zasoby samoregulacyjne. Zsumowane wyniki uzyskane w skalach depresji są wskaźnikiem ogólnego poziomu zaburzeń nastroju.

Dane zebrane z badań prowadzonych na osobach zdrowych oraz chorych z różnych grup klinicznych pozwoliły nie tylko na potwierdzenie trafności narzędzia, lecz także na wyciągnięcie wniosków świadczących min. o:

  • heterogoniczności zaburzeń depresyjnych,
  • różnicach w obrazie zaburzeń związanych z płcią osób badanych,
  • różnicach w obrazie zaburzeń związanych z etiologią choroby,
  • wpływie zasobów adaptacyjnych na głębokość zaburzeń nastroju.

KPD jest zatem rekomendowany do:

  • badań przesiewowych w celu diagnozy zaburzeń depresyjnych,
  • diagnozy różnicowej w odniesieniu do chorych z zaburzeniami nastroju z różnych grup klinicznych,
  • ilościowej i jakościowej oceny zaburzonych oraz zachowanych funkcji psychicznych,
  • wczesnego rozpoznawania zaburzeń nastroju,
  • monitorowania stanu psychicznego osoby badanej,
  • wyznaczania kierunków terapii i sprawdzania jej efektów.

Więcej w: Łojek, Stańczak, Wójcik (2015). Kwestionariusz do Pomiaru Depresji (KPD). Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W najbliższych miesiącach ukaże się również Zestaw Kwestionariuszy do Pomiaru Depresji CDI 2 Marii Kovacs, w polskiej adaptacji Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, narzędzie służące do diagnozy depresji u dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat.
Więcej o CDI 2 można przeczytać na stronie Pracowni: http://www.practest.com.pl/zestaw-kwestionariuszy-do-diagnozy-depresji-u-dzieci-i-mlodziezy-cdi-2-wkrotce-w-sprzedazy

 

Joanna Stańczak

Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego