TEST NEWS

|
Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu ASRS – nowe narzędzie w ofercie Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) to kategoria zaburzeń rozwojowych rozpoznawanych we wczesnym dzieciństwie i trwających przez całe życie. Są to zaburzenia, które rozpoznaje się znacznie rzadziej niż takie zaburzenia, jak ADHD, zaburzenia uczenia się, depresja czy lęk. Nietypowość zachowania autystycznego nadal stanowi wyzwanie dla teorii rozwoju dziecka i koncepcji stojących u podstaw systemu edukacji i metod wychowywania dzieci.

|
Kwestionariusz CUIDA do oceny kandydatów na rodziców adopcyjnych, opiekunów, opiekunów prawnych i mediatorów

Psycholog, który podejmuje decyzje dotyczące powierzenia opieki nad dzieckiem osobom chcącym je adoptować lub zostać rodzicami zastępczymi, musi dysponować informacjami pozwalającymi ocenić ich predyspozycje do bycia rodzicami. Narzędziem, które ma mu pomóc w uzyskaniu takich informacji, jest Kwestionariusz CUIDA do oceny kandydatów na rodziców adopcyjnych, opiekunów, opiekunów prawnych i mediatorów.