PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA

|
Letnia zmiana czasu i surowe wyroki

Deprywacja snu ma fatalne skutki dla funkcjonowania człowieka: w warunkach braku snu mózg gorzej funkcjonuje. Zmniejszają się zasoby pamięci roboczej (Chee & Choo, 2004), a funkcje poznawcze ulegają uszkodzeniu – gorzej rozwiązywane są zadania logiczne, a nawet mniej sprawnie dokonywane są sądy dotyczące finansowych zysków i strat (Venkatraman, Huettel, Chuah, Payne, & Chee, 2011).

Ciemna strona mocy – czyli kto pragnie dostać się na szczyt

Ludzie sądzą, iż zarówno przejawianie zachowań prospołecznych, jak i angażowanie się w polityczne rozgrywki są konieczne do wejścia na szczyt. Dane te uzupełniają wcześniejsze wyniki obserwacji prowadzonych w grupach, które wskazują, że na społeczne szczyty prowadzą dwie różne drogi: wyższe pozycje w grupach osiągają osoby udzielające eksperckiego wsparcia innym oraz osoby okazujące dominację (Cheng, Tracy, Foulsham, Kingstone, & Henrich, 2013).

|
Kobiety wciąż surowiej oceniane niż mężczyźni

Pomimo licznych wysiłków, wciąż w żadnym kraju nie udało się zniwelować nierówności płciowych – jak rok w rok pokazują wyniki światowego raportu Gender Gap Report przygotowywanego przez Światowe Forum Ekonomiczne. Największe różnice, występujące nawet w najbardziej równościowych krajach skandynawskich, dotyczą sprawowania władzy – w polityce i w biznesie. Wyniki licznych badań pokazują, że kobiety jako liderki są niedoceniane w porównaniu do mężczyzn, a ich praca i wytwory są dewaluowane. Gdy zaś popełnią błąd, to – jak pokazują najnowsze badania Suzette Caleo opublikowane w Journal of Applied Psychology – są surowiej oceniane i karane.