PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA

|
Rodzicielska uważność

Uważność rozumiana jest współcześnie jako skupienie uwagi na bieżącym doświadczeniu, przy jednoczesnej postawie akceptacji i braku ocen względem tego doświadczenia. Popularne stają się podręczniki i treningi uważności, a termin “mindfulness” z łatwością przedostał się do słownika powszechnego. Coraz częściej pisze się również o uważności w kontekście rodzicielstwa. Temat ten przynosi interesujące spostrzeżenia dotyczące specyfiki różnic międzykulturowych w wychowaniu.

Płeć psychologiczna, a kariera w STEM

Kapitał kulturowy występuje w różnych formach, przejawia się w postaci instytucjonalnej związanej z formalnym wykształceniem, czy materialnej dotyczącej posiadania określonych dóbr kultury. Dla psychologa najciekawsza zdaje się trzecia forma, ucieleśniona, czyli wszelkie nawyki, dyspozycje i umiejętności związane ze świadomą znajomością lub mniej świadomym dopasowaniem do konwencji kulturowych. Istotną grupę konwencji stanowią te, które opisują role płciowe.

Synchronizujmy się w pomaganiu

Styczniowy numer czasopisma Developmental Science przynosi ciekawy zestaw badań nad relacjami społecznymi u dzieci, w szczególności nad zachowaniami prospołecznymi. Zacznijmy od badania, które pokazuje, że synchroniczne wykonywanie czynności zwiększa chęć niesienia pomocy partnerowi interakcji.

|
Wychowawcza Rola Szkoły

Wielu nauczycieli, opiekunów klas, staje przed problemem odpowiedzialności za niewłaściwe zachowanie swoich podopiecznych. Rodzaj owych problemów ma dość przewidywalną trajektorię. W klasach początkowych (wiek ok 6 lat) jest to impulsywność, hiperaktywność, problemy z koncentracją, utrzymaniem uwagi u niektórych uczniów. W klasach średnich (ok 10-11 lat) dochodzi do tego kwestia agresji oraz zachowań konfliktowych, wyraźnie opozycyjnych, natomiast w klasach wyższych (ok 13-14 lat) zaczynają pojawiać się problemy z nadużywaniem rozmaitych substancji i łamaniem norm społecznych, w tym zachowania kryminalne, seksualne.