Badanie pilotażowe testu przeznaczonego do pomiaru zdolności

Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego rozpoczęła niedawno badanie pilotażowe nowego testu przeznaczonego do pomiaru różnych zdolności. Badanie odbywa się w formie komputerowej i polega na rozwiązaniu 15 zadań różnego typu. W naszym pilotażu chcemy określić poprawność konstrukcji zadań – zależy nam na wychwyceniu wszystkich błędów i niejasności. Dlatego liczymy na zebranie jak największej liczby uwag i komentarzy od uczestników badania.

W pilotażu chcemy sprawdzić około 400 zadań zgrupowanych w 20 typów. Każdy typ zadań odwołuje się do określonych zdolności najczęściej uwzględnianych w podobnych metodach i o potwierdzonej trafności (Schmidt, 2002; Schmidt i Hunter 2004, Alexander, 2007). Na jedno badanie składa się 15 zadań, które są losowane z ogólnej puli zgodnie z opracowanym wcześniej algorytmem. Dzięki temu w pilotażu można brać udział wiele razy. Część zadań ma charakter zamknięty (pytania jednokrotnego wyboru), część otwarty. Niektóre z zadań posiadają ograniczenie czasowe na udzielenie odpowiedzi. Osoba badana po zakończeniu badania otrzymuje informację o uzyskanym wyniku (liczbie poprawnie rozwiązanych zadań). Informacja ta jest opatrzona stosownym komunikatem mówiącym o tym, że wyniku nie należy interpretować.

W zamyśle przygotowywany przez nas test będzie narzędziem modułowym (Yan, Davier, Lewis, 2014). Psycholog będzie mógł wybrać do badania wyłącznie zadania określonego typu – bez konieczności administracji całego testu. Oczywiście ostateczny kształt i strukturę narzędzia zdeterminują wyniki uzyskane w prowadzonych przez nas badaniach. Test będzie dostępny wyłącznie w wersji komputerowej.

Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę typów zadań, które uwzględniliśmy w pilotażowej wersji naszego testu:

  • zadania polegające na analizie informacji przedstawionych w zróżnicowanej formie (tabele, wykresy, fragmenty tekstu)
  • zadania polegające na odnajdywaniu relacji pomiędzy obiektami (materiał graficzny, numeryczny i słowny)
  • zadania bazujące na wyobraźni przestrzennej (pytania dotyczące konstrukcji w przestrzeni trójwymiarowej)
  • zadania bazujące na percepcji wzrokowej i uwadze
  • zadania bazujące na zdolnościach werbalnych (m.in. odgadywanie anagramów, znajomość wyrażeń frazeologicznych)
  • zadania pamięciowe
  • pytania z wiedzy ogólnej

Zachęcamy Państwa do zmierzenia się z przygotowaną przez nas pilotażową wersją testu. Dodatkowo, dla osób, które osiągną najwyższy wynik przewidzieliśmy sympatyczne upominki! Konkurs trwa do 29.05.2016. Wejdź na stronę: www.practest.com.pl/pilotaz i przekonaj się, ile zadań uda Ci się rozwiązać!

 

Literatura cytowana:

Alexander, S. G. (2007). Predicting long term job performance using a cognitive ability test.

Schmidt, F. L., & Hunter, J. (2004). General mental ability in the world of work: occupational attainment and job performance. Journal of personality and social psychology, 86(1), 162.

Schmidt, F. L. (2002). The role of general cognitive ability and job performance: Why there cannot be a debate. Human performance, 15(1-2), 187-210.

Yan, D., von Davier, A. A., & Lewis, C. (Eds.). (2014). Computerized multistage testing: Theory and applications. CRC Press.