|
Zajęci ludzie działają szybciej – bo dążą do efektywnego wykorzystania czasu

Jeśli zależy Ci na tym, by zadanie zostało wykonane, to kogo o to poprosisz? Bingo – najbardziej zajętego! Jeśli nawet nie zrobi zadania w terminie, to jednak w końcu je wykona, czego nie da się powiedzieć o tych, którzy mają mało zadań na rozkładzie. Najnowsze badania wskazują, że ta stara prawda nie traci na aktualności nawet w dzisiejszych zwariowanych, wypełnionych nieprzekraczalnymi terminami czasach.

|
Odcinek 4 - Wyjaśnianie zmienności, czyli jak porównać dwie grupy za pomocą współczynnika korelacji

W dotychczasowych wydania działu statystycznego zobaczyliśmy jak ważne jest, by – czytając doniesienia z badań i różne artykuły empiryczne – zwracać uwagę nie tylko na istotność statystyczną prezentowanych wyników, ale też na ich znaczenie praktyczne, które można ocenić m.in. na podstawie tzw. miary wielkości efektu. Do tej pory pokazałem, jak rozumieć wielkość efektu odnoszącą się do odległości (różnicy) między rozkładami wyników w dwóch porównywanych grupach

|
Tożsamość genderowa i tożsamość związana z orientacją seksualną wśród młodzieży LGBTQ

Tym razem zachęcam Państwa do lektury pracy badawczej, przyjętej w maju 2016 r. do druku w czasopiśmie Journal of Clinical Nursing. Jordon Bosse i Lisa Chiodo z University of Massachusetts, MA, USA przeanalizowali etykiety tożsamościowe odnoszące się osobno do tożsamości genderowej i tożsamości związanej z orientacją seksualną, przyjmowane przez młodzież należącą do grupy LGBTQ.

|
Kwestionariusz CUIDA do oceny kandydatów na rodziców adopcyjnych, opiekunów, opiekunów prawnych i mediatorów

Psycholog, który podejmuje decyzje dotyczące powierzenia opieki nad dzieckiem osobom chcącym je adoptować lub zostać rodzicami zastępczymi, musi dysponować informacjami pozwalającymi ocenić ich predyspozycje do bycia rodzicami. Narzędziem, które ma mu pomóc w uzyskaniu takich informacji, jest Kwestionariusz CUIDA do oceny kandydatów na rodziców adopcyjnych, opiekunów, opiekunów prawnych i mediatorów.