|
Inwestycje poznawcze

Gdy ludzie dowiadują się, że za zróżnicowanie jakiejś cechy w znacznym stopniu odpowiadają różnice genetyczne to zaczynają myśleć o tej cesze w sposób charakterystyczny dla biologii potocznej, który można określić jako “genetyczny esencjalizm” (Dar-Nimrod & Heine, 2011). Genetyczny esencjalizm polega na tym, że daną cechę uznaje się za naturalną, niezmienną i niezależną od działań jednostki, a za jej bezpośrednią przyczynę, zestaw ukrytych, konkretnych “genów”.

|
Dlaczego nie chcemy słuchać osób o przeciwnych poglądach?

Osoby o odmiennych poglądach nie różnią się także gotowością do zapoznania się ze stanowiskiem i argumentami drugiej strony. Jak pokazała opublikowana właśnie w Journal of Experimental Social Psychology seria pięciu badań Jeremy’ego Frimera, Lindy Skitki i Matta Motyla, obie strony są równie niechętne słuchaniu siebie nawzajem.

|
Rodziny tworzone przez osoby LGBTQIA, czyli powolna zmiana narracji

Joanna Mizielińska oraz Agata Stasińska przeprowadziły analizę dyskursów, dotyczących tzw. rodzin z wyboru, czyli tworzonych przez osoby tej samej płci. [Choć postanowiłem zachować nazewnictwo autorek i dalej także będę pisał o „rodzinach z wyboru”, to sam termin – pomimo jego umocowania w specjalistycznej literaturze – wydaje mi się wieloznaczny, stąd niezbyt użyteczny. Podejrzewam, że mało która rodzina, bez względu na płeć partnerek(ów), powiedziałaby o sobie, że nie powstała z wyboru.]

|
Odcinek 9. O korygowaniu R2 słów kilka, czyli: jak rozpoznać dobry model regresji

Współczynnik R2 często jest traktowany jako miara jakości modelu regresji. Jego wartość pokazuje bowiem, jak dobrze predyktory (zmienne wyjaśniające), które wprowadziliśmy do modelu, pozwalają nam przewidywać poziom interesującej nas zmiennej w badanej przez nas grupie. Logiczne wydaje się więc, że trafne przewidywania (a więc wysokie R2) oznaczają model dobry, zaś niska wartość R2 oznacza, że nasze równanie regresji nie sprawdza się najlepiej… w takim sposobie myślenia kryją się jednak dość istotne pułapki.