|
Odcinek 8. O wariancji wyjaśnionej w modelu regresji, czyli wreszcie kilka słów o R2

Ograniczeniem korelacji r Pearsona jest to, że dotyczy ona związku jedynie dwóch zmiennych. A przecież już model analizy wariancji, który przywoływałem w poprzednich wydaniach Biuletynu przy okazji opisywania współczynników eta² i eta p² pozwalał ocenić związek interesującej nas zmiennej nie tylko z jedną, ale z kilkoma zmiennymi niezależnymi (np. w badaniu zależności zdolności językowych równocześnie od płci i wykształcenia osób badanych).

|
Letnia zmiana czasu i surowe wyroki

Deprywacja snu ma fatalne skutki dla funkcjonowania człowieka: w warunkach braku snu mózg gorzej funkcjonuje. Zmniejszają się zasoby pamięci roboczej (Chee & Choo, 2004), a funkcje poznawcze ulegają uszkodzeniu – gorzej rozwiązywane są zadania logiczne, a nawet mniej sprawnie dokonywane są sądy dotyczące finansowych zysków i strat (Venkatraman, Huettel, Chuah, Payne, & Chee, 2011).

|
Zbyt dużo więzi

Tradycyjny sposób pomiaru stylu więzi u dzieci wymaga stworzenia tzw “obcej sytuacji”. Jest to obserwacja powtarzających się epizodów separacji i ponownego spotkania się dziecka z opiekunem. Szybko można rozpoznać, że typowe zachowanie się dzieci w tej sytuacji to silny protest w momencie separacji i względnie szybki powrót do zrelaksowanej eksploracji po powrocie opiekuna.