Odcinek 7. Świat nie kończy się na r Pearsona, czyli (wybiórczy) przegląd miar siły związku

Najbardziej znaną i popularną miarą siły związku jest oczywiście współczynnik korelacji r Pearsona. Osoby pamiętające co nieco z wykładów ze statystyki powinny kojarzyć też, często opisywany w literaturze, współczynnik korelacji rangowej rs Spearmana (tzw. rho), choć prawdopodobnie nie wszyscy potrafią trafnie opisać różnicę pomiędzy r i rs. Nie wszyscy też zdają sobie sprawę, że popularne R2 podawane przy analizie regresji to kwadrat z tzw. współczynnika korelacji wielokrotnej (R).

Samobójstwa w grupie osób LGBT

Grupę badaną tworzyło 35 osób: 10 lesbijek, 22. gejów, dwie osoby biseksualne oraz jedna osoba transgenderowa (skorzystano z Queensland Suicide Register, czyli bazy danych nt. samobójstw w australijskim stanie Queensland). W projekcie przewidziano dwie grupy kontrolne. Pierwsza składała się z osób nie-LGBT, które popełniły samobójstwo. Drugą stanowiły żyjące osoby LGBT. W każdej z grup kontrolnych przewidziano po trzy osoby, przypadające na każdą z osób z grupy kontrolnej.

Ciemna strona mocy – czyli kto pragnie dostać się na szczyt

Ludzie sądzą, iż zarówno przejawianie zachowań prospołecznych, jak i angażowanie się w polityczne rozgrywki są konieczne do wejścia na szczyt. Dane te uzupełniają wcześniejsze wyniki obserwacji prowadzonych w grupach, które wskazują, że na społeczne szczyty prowadzą dwie różne drogi: wyższe pozycje w grupach osiągają osoby udzielające eksperckiego wsparcia innym oraz osoby okazujące dominację (Cheng, Tracy, Foulsham, Kingstone, & Henrich, 2013).

Teorie umysłu o „teoriach” umysłu

W psychologii, zdolność refleksji nad myślami innych osób, określa się często mianem „teorii umysłu”. Termin ten oznacza próbę wyjaśnienia tego, jak to się dzieje, że tak łatwo i naturalnie przychodzi nam myślenie o myśleniu – swoim i innych. Zacznijmy od tego, że małe dzieci nie rozumieją o co chodzi, gdy ktoś pyta je o myśli innych osób, natomiast starsze dzieci przedszkolne rozumieją takie pytania i trafnie na nie odpowiadają. Z wiekiem nabywają nowych kompetencji, rozumieją co inna osoba myśli o kolejnej osobie oraz coraz wyraźniej zaczynają reagować na gafy i towarzyskie niezręczności.