|
Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu ASRS – nowe narzędzie w ofercie Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) to kategoria zaburzeń rozwojowych rozpoznawanych we wczesnym dzieciństwie i trwających przez całe życie. Są to zaburzenia, które rozpoznaje się znacznie rzadziej niż takie zaburzenia, jak ADHD, zaburzenia uczenia się, depresja czy lęk. Nietypowość zachowania autystycznego nadal stanowi wyzwanie dla teorii rozwoju dziecka i koncepcji stojących u podstaw systemu edukacji i metod wychowywania dzieci.

|
Codzienna pogoń za celem Cię uszczęśliwi (i wsparcie małżonka też nie zaszkodzi)

Nowy projekt w pracy, wychowanie dzieci, uczenie się obcego języka, uprawianie sportów, by pozostać w formie – każdego dnia angażujemy się w realizację wielu celów. A realizowanie celów z sukcesem długofalowo uszczęśliwia ludzi – tak wynika z metaanalizy (czyli podsumowania wyników wielu pojedynczych badań) przeprowadzonej przez Hannę Klug i Güntera Maiera (2015) z wykorzystaniem wyników 85 niezależnych badań prowadzonych w różnych kontekstach.

|
Zwycięzcy nie stosują kar

Punish and perish, stosuj kary i giń. Do takich wniosków doszła grupa badaczy, która poddała analizie konsekwencje rozmaitych strategii stosowanych w dylematach społecznych, czyli w „grach” w których długoterminowy interes społeczny jest w konflikcie z doraźnym interesem jednostek. W jednej z tych „gier” każdy z uczestników mógł podjąć następujące decyzje: mógł współpracować z innymi, działając na rzecz długoterminowego dobra wspólnego, mógł „zdradzić” współtowarzyszy, zachować się egoistycznie zabierając zyski dla siebie, kosztem pozostałych osób. Trzecia opcja to stosowanie kary – gracz mógł włożyć własny wysiłek w to, aby inna osoba została ukarana i poniosła straty.

|
Odcinek 5 - Jak nie dać się wprowadzić w błąd, czyli kilka słów o różnicy między cząstkową i zwykłą eta2

Analiza wariancji jest znaną i popularną metodą analizy statystycznej. Może być ona wykorzystywana w różnych, często dość złożonych modelach badawczych, jednak z jej najprostszą formą mamy do czynienia wtedy, gdy osoby badane, u których dokonywaliśmy jakiegoś pomiaru (np. szybkości reakcji, natężenia stresu, liczby interakcji społecznych itp.) są podzielone na podstawie pojedynczej zmiennej grupującej.